Do tác động của dịch COVID-19, số doanh nghiệp ở ĐBSCL tạm ngừng hoạt động và giải thể tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *