TAND tỉnh Bình Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với 11 bị cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *