Tại Đắk Lak vừa xảy ra sự việc thương tâm khi một con voi nhà đã húc chết người chăm sóc nó suốt 4 năm qua. Chủ voi và lực lượng chức năng đã khống chế được con voi đực này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *