Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Tổng Cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, TP chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *