Nếu thời điểm này năm ngoái cộng đồng mạng thích thú với ứng dụng có khả năng hô biến trẻ thành già, thì năm nay, ứng dụng này một lần nữa quay trở lại và có phần lợi hại hơn khi có thể thay đổi được cả giới tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *