Cùng với việc nâng cao chất lượng cá ngừ, hiện nay, tỉnh Phú Yên tập trung quảng bá sản phẩm cá ngừ Phú Yên và đẩy mạnh việc tiêu thụ nội địa thông qua hoạt động du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *