Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, TP HCM vừa ban hành văn bản quy định mức xử phạt đối với những hành vi không tuân thủ theo các quy định phòng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *