Tại huyện Bình Xuyên, nơi có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo lập chốt chặn kiểm tra dịch bệnh này tại các xã và các khu công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *