Trong nỗ lực chung của cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua có nhiều tác phẩm âm nhạc hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe được sáng tác. Những giai điệu gần gũi đã trở thành những lời khuyên dễ thuộc, dễ nhớ cũng như lan tỏa tinh thần lạc quan trong phòng chống dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *