20 ngày sau khi tình trạng nhiễm không khí diễn ra nghiêm trọng, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM đã chính thức thông tin về tình hình chất lượng môi trường trên địa bàn.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *