Tình trạng thảm sát rừng Pơ-mu ở Đắk Lắk đang diễn ra rất đáng báo động. Để có được một cây Pơ-mu to phải mất khoảng ba đến bốn trăm năm. Tuy nhiên, để cưa hạ cây Pơ-mu thì lâm tặc chỉ mất 5 phút. Cần làm gì để cứu rừng Pơ-mu trước nạn tàn phá rừng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *