Tại Hội thảo lấy ý kiến DN hoàn thiện dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi), Bộ GTVT cho biết sẽ không quy định “cứng” thành quy tắc giao thông đối với quy định bắt buộc bật đèn xe máy nhận diện vào ban ngày. Thay vào đó, chỉ quy định về đèn nhận diện thành một cấu thành bắt buộc của phương tiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *