CA H. Hoà Vang, TP Đà Nẵng vừa triệu tập làm việc và lập biên bản xử lý đối với Nguyễn Văn T. (trú xã Hoà Phong – chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại) vì đã tung kết quả xét nghiệm COVID-19 giả lên MXH  gây lo lắng trong dư luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *