Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 1 – Bài 1: a, b, thanh huyền, thanh sắc. GV Huỳnh Ngọc Thi – Trường Tiểu học A Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *