Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đêm qua ra phán quyết cho rằng Mỹ đã vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu sau khi áp thuế hàng tỷ đô-la lên hàng hóa Trung Quốc. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên WTO đưa ra phán quyết đối với việc Mỹ áp thuế cao lên hàng hóa của quốc gia khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *