Ngàg 22/5, Trung Quốc khai mạc kỳ họp thứ 3 ĐHĐB ND toàn quốc khóa 13 và không đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2020. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP kể từ năm 1990 khi nước này bắt đầu công bố các mục tiêu như vậy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *