Mới đây, một đề xuất của đảng Dân chủ ở Mỹ nhằm ngăn chặn các công ty công nghệ lớn hoạt động như tổ chức tài chính hoặc phát hành tiền kỹ thuật số đã được đưa ra thảo luận tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Đề xuất trên được nêu trong một dự luật do các nghị sỹ đảng Dân chủ chiếm đa số ở Hạ viện Mỹ soạn thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *