Tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới đang giảm song các nước lại đang hiện đại hóa kho vũ khí này của mình. Đây là nội dung được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Điển (SIPRI) đưa ra trong báo cáo, công bố ngày hôm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *