Liên quan đến nỗ lực bảo vệ môi trường, Quốc hội Pháp đang xem xét Dự luật về định hướng lưu động với nhiều đề xuất cải cách quan trọng trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong đó, điều khoản đáng chú ý nhất là đề xuất cấm toàn bộ các chuyến bay ngắn trong nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *