Trong đại dịch COVID-19 có những văn nghệ sĩ và người thân bị nhiễm bệnh và đã kiên cường chiến đấu chống lại virus Corona, bằng tinh thần lạc quan, nhiều văn nghệ sĩ F0 đã chiến thắng được COVID…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *