Trong không khí hân hoan đón chào năm 2022, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vững một niềm tin – chung một ý chí – sáng ngời lý tưởng cách mạng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *