Quân nhân dự bị là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng các đơn vị dự bị động viên đủ về số, mạnh về chất, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *