Với truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” của dân tộc ta, người giáo viên luôn được coi là một hình tượng mẫu mực, là người dạy học trò tri thức và nhân cách. Những việc làm thật ý nghĩa của thầy giáo, cô giáo ở các trường học thời gian qua, thật sự là tấm gương sáng về đạo đức, về tinh thần vì cộng đồng cho các thế hệ học sinh noi theo…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *