ĐBSCL là vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm, đóng góp quan trọng vào xuất khẩu nông thuỷ sản của cả nước. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vận tải còn nhiều hạn chế khiến cho chi phí logistics chiếm đến khoảng 30% giá thành hàng hoá nông nghiệp xuất khẩu của vùng. Giao thông đường thuỷ là lợi thế của vùng ĐBSCL, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại trong việc đầu tư, khai thác loại hình vận tải này. Do đó, việc triển khai những giải pháp để thúc đẩy phát triển vận tải đường thuỷ là yêu cầu cần thiết góp phần giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hoá xuất khẩu của vùng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *