Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường được xác định là một tiêu chí vừa dễ lại vừa khó. Do phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Trong đó có vai trò và ý thức thực hiện của mỗi hộ dân. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, hiện nay, khu vực nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Môi trường sạch hơn và cảnh quan xanh hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *