Những ngày gần đây, câu chuyện giải cứu khoai lang Bình Tân – tỉnh Vĩnh Long được nhiều người biết đến. Giải cứu không còn là chuyện lạ, mà đó gần như là điệp khúc của nông nghiệp Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây. Chuyện giải cứu không mới, có mới chăng là mặt hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *