Sau thời gian mùa khô nắng nóng kéo dài, hiện nay ĐBSCL đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Khi nhiệt độ thay đổi, ẩm độ thay đổi sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức sinh trưởng của vườn cây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *