Với mục đích làm sinh động hóa hình thức giảng dạy cho những bộ môn khoa học tự nhiên, đồng thời lồng ghép những ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống và những thông điệp bảo vệ môi trường đến các em học sinh, một trường trung học tại TP.HCM đã mang đến những tiết học hết sức độc đáo, sáng tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *