Sách là nguồn tri thức vô tận, càng đọc nhiều sách, hiểu biết của chúng ta sẽ càng được nâng cao và cách nhìn nhận vấn đề cũng sẽ thay đổi một cách tích cực hơn. Và nếu mọi người ai ai cũng được tiếp cận sách thì cuộc sống này có lẽ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *