Công cộng là nơi dành chung cho mọi người, tuy nhiên, không phải cứ của chung là mỗi người đều được tự do làm điều mình muốn, mà tất cả phải tuân theo những quy tắc chung, phù hợp với văn hóa và trong phạm vi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, điều đáng buồn là thời gian gần đây một bộ phận người dân lại có những hành xử thiếu ý thức nơi công động gây bức xúc trong dư luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *