Làm tường hoa từ bánh xe cũ, vỏ chai nhựa, sử dụng giỏ xách để đi chợ thay cho túi ni lông,… đây là những cách mà nhiều cá nhân, tổ chức đã và đang thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường. Cũng với ý nghĩa này, tại TP.HCM, một lớp học vẽ khá đặc biệt đã ra đời dưới sự hướng dẫn của một cô gái trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *