Hiện nay, đứng trước những hậu quả kinh hoàng từ rác thải nhựa, rất nhiều người đã nâng cao nhận thức và không ngừng hành động, với những việc làm mang ý nghĩa thiết thực như sử dụng lá chuối thay bao ni lông, đưa những vật dụng làm từ nguyên liệu xanh vào cuộc sống, phân loại chất thải để tái chế v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *