Không ít gia đình đã rời quê hương để lên thành phố lớn tìm kế sinh nhai. Câu chuyện mưu sinh chưa bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, khi người dân rời quê hương để tìm việc làm nơi thành phố thì rất nhiều trường hợp con cái họ phải gửi lại cho ông bà hoặc họ hàng trông nom.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *