Giáo dục kỹ năng sống đang là xu thế, là nhu cầu cần thiết hướng tới sự phát triển toàn diện cho học sinh trong thời đại mới. Với ý nghĩa đó, Báo Nhi đồng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh tổ chức hoạt động giáo dục giá trị yêu thương – Lòng biết ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *