Phân hữu cơ rất cần thiết để canh tác cây trồng bền vững. Vấn đề là cần chọn lựa loại phân chất lượng, xác định thời điểm, cách thức bón phân hữu cơ phù hợp nhu cầu của cây trồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *