Quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ trên 6 tuổi đã có, tuy nhiên không ít người vẫn lờ đi và cho con đầu trần khi tham gia giao thông. Đã có nhiều giải pháp được đề xuất, nhưng thực tế cho thấy những nỗ lực đó sẽ không thể mang lại hiệu quả dài hạn nếu nhận thức của nhiều bậc phụ huynh không thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *