Phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long được thành lập vào năm 2020 trên cơ sở diện tích và quy mô dân số của xã Tân Hòa. Xây dựng đô thị văn minh, phường Tân Hòa có nhiều chuyển biến về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *