Năm 2020, phường Tân Ngãi của thành phố Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Tân Ngãi. Từ đây, phường Tân Ngãi có điều kiện được tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị. Hiện địa phương đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn phường đô thị văn minh trong năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *