Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình hiệu quả bền vững, thu hút chị em phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa, là những nhân tố tích cực trong xây dựng đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *