Dạy học trên truyền hình: Toán 6 – Bài 6: Chia hết và chia có dư, tính chất chia hết cho một tổng. GV Nguyễn Thị Cẩm Thúy, trường THCS Thành Đông, Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *