Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 2 – Chủ điểm: Em đã lớn hơn – Từ và câu. GV Phạm Kim Quyên – Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa – Thành phố Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *