Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 2 – Bài: Mẹ. GV Lương Thị Ngọc Trâm – Trường Tiểu học Lộc Hòa A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *