Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 2 – Bài: Cô gió. GV Lương Thị Ngọc Trâm – Trường Tiểu học Lộc Hòa A – Long Hồ – Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *