Dạy học trên truyền hình: Tiếng Việt lớp 1 – Bài 2: Âm c, âm o, âm ô, thanh hỏi, thanh nặng. GV Huỳnh Ngọc Thi – Trường Tiểu học A Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *