Hiện nay, việc trẻ em sớm tiếp cận với internet trở nên phổ biến. Bên cạnh những mặt tích cực thì đây cũng là môi trường để nhiều đối tượng lợi dụng truyền bá những thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi của trẻ em…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *