Hành vi bất thường, quay lại quán để giở chiêu trò… Cảnh giác chiêu trò tráo mã QR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *