Có những địa điểm mọi người nghĩ rằng là nơi rất hiếm xảy ra lừa lọc, cướp đoạt, nhưng đôi lúc cũng rơi vào tầm ngắm của bọn lừa đảo. Thường trước khi hành động ở những nơi như thế, kẻ gian sẽ bỏ công sức rình rập, theo dõi rất kỹ, chọn nơi vắng vẻ, ít người trông coi cũng như việc chúng sẽ nhắm sẵn tài sản để lấy đi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *