Ghi dấu hành trình 10 năm, Tháng Công nhân – tháng 5, năm nay được Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *