Không những là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo, người cao tuổi còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Với họ, đây là chuyện nên làm và là niềm vui lúc tuổi già. Ông Nguyễn Viên Khiếm, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long là một điển hình, tuổi đã cao nhưng ông vẫn say mê làm việc thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *