Việc các cơ sở cung cấp dịch vụ đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo vệ khách hàng của mình là điều hết sức cần thiết, bởi có câu "khách hàng là thượng đế". Và đi đôi với chất lượng phục vụ thì khách hàng cũng cần phải được cơ sở cung cấp dịch vụ tôn trọng, ứng xử một cách lịch sự, văn minh, đúng như câu "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *